... a breath of life

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük olvassa el figyelmesen adatkezelési tájékoztatónkat. Érvényes: 2021.04.01.-től.

Az adatkezelési tájékoztató célja

A SOL HUNGARY KFT. (2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 6., Adószám: 23119501-2-13), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.solgrouphungary.hu/adatvedelem/ címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, b.frey@sol-tg.at és +36/30 386-3248 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: SOL HUNGARY KFT.
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-953877
Adószám: 23119501-2-13
Telefonszám: +36/30 386-3248
E-mail: b.frey@sol-tg.at